آدرس کانال تلگرام دکلمه ها - لطفا روی آیکن تلگرام کلیک کنید
Mousighi@
شعر: سعید ذبیحی صدا: آرمان حسنی آنقدر پر ز درد که فرهادی اش کم است  خود یک درام لایق اسکار میشود نشنیده ای حکایت یک مرد و درد چیست اینهم حکایتیست که غمبار می شود یعنی که هیس مرد شکایت نمیکند  هی ...
27 اسفند 1395

رادیو موسیقی

 


Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86
Go to top