صفحه اصلیبرگزیده اشعارتــو مدّعـی بودی درون را نیـــز می بینی
آدرس کانال تلگرام دکلمه ها - لطفا روی آیکن تلگرام کلیک کنید
Mousighi@

تــو مدّعـی بودی درون را نیـــز می بینی

تــو مدّعـی بودی درون را نیـــز می بینی

احساس را در هرکس و هرچیز می بینی!

شاید همان بودی که بایستی کنارم بود

امـا دلِ  دیوانه ات  را  ریــز  می بینی!

گفتم که ویران می کنم طهرانِ غمگین را

تا  پایتخت  تو  شود  تبریـــز ،  می بینی

با چنگ و دندان پای چشمان تو جنگیدم

افسوس ! این سرباز را چنگیز می بینی

هر  روز  کندی  از  بهار  زندگی برگی

تقویم عمرم پُر شد از پاییز، می بینی؟

در بازی ات نقش مترسک را به من دادی

افتاده ام در گوشه ی جالیـز ، می بینی؟

رفتی  و  بعد  از  رفتنِ  تو  تازه  فهمیدم

هر دل که دستت بود دستاویز می بینی!

کاری ندارم؛ هرچه می خواهی بکن، امــّا-

روی سگـم را روز رستاخیــز می بینی...

امید صباغ نو

 

رادیو موسیقی

 


Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86
Go to top