آدرس کانال تلگرام دکلمه ها - لطفا روی آیکن تلگرام کلیک کنید
Mousighi@

جنگ

از آغوش امنت جدا می شدم ...

پلاکِ تو از صورتم کنده شد

دلِ من مث دشتی از قاصدک

سرِ راه طوفان پراکنده شد

صدای النگوم وقتِ وداع

به دستام پیچید و تکرار شد ...

دویدم که " بابا ! نبوسیدمت ...

و انگار ... این آخرین بار شد ...

یه وقتایی حس می کنم تشنه ای ...

می خوام اون کویر و پُر از گُل کنم

به چشمای معصوم مادر بگم :

بذار درد و با تو تحمل کنم !

به هر زخمِ تو قلبِ مادر شکست

هزاران دفه با تو مجروح شد

کنار تو جنگید از راهِ دور

به جای ِتو ، پشتِ سرم کوه شد

من از جنگ چیزی ندارم بگم

که هر سایه از جنگل و قبر کرد

شقایق گذشت و فراموش شد

ولی ... تا ابد ... مادرم صبر کرد

مونا برزویی

رادیو موسیقی

 


Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86
Go to top