آدرس کانال تلگرام دکلمه ها - لطفا روی آیکن تلگرام کلیک کنید
Mousighi@

فال قهوه...!

فال قهوه آرمان

شعر: شایسته ابراهیمی

صدا: آرمان

یک لحظه چشم دوخت به فنجان خالی ام

آرام و سرد گفت : که در طالع شما ...

 

قلبم تپید باز عرق روی صورتم نشست

گفتم بگو مسافر من می رسد ؟ و یا ...

 

با چشمهای خیره به فنجان نگاه کرد

گفتم چه شد ؟ سکوت بود و تکرار لحظه ها

 

آخر شروع کرد به تفسیر فال من

با سر اشاره کرد که نزدیکتر بیا

 

اینجا فقط دو خط موازی نشسته است

یعنی دو فرد دلشدهٔ تا ابد جدا ...

 

آخر شروع کرد به تفسیر فال من

با سر اشاره کرد که نزدیکتر بیا

 

اینجا فقط دو خط موازی نشسته است

یعنی دو فرد دلشدهٔ تا ابد جدا ...

 

انگار که بی امان به سرم ضربه می زدند

یعنی که هیچ وقت نمی آید او خدا ...؟

 

گفتم درست نیست از اول نگاه کن

فریاد زد بفهم ... رها کرده او تو را

Files:
15_raha_karde_oww_tora
Date 1394-06-26 Filesize 2.13 MB Download 557

 

رادیو موسیقی

 

Go to top