آدرس کانال تلگرام دکلمه ها - لطفا روی آیکن تلگرام کلیک کنید
Mousighi@

سلام من...

 دکلمه:آرمان

 شعر: فریبا شش بلوکی

 

سلام من به باران های پاییز
سلام من به دیوار و به دهلیز

به آفتابی که می تابد به تابی
به برگی که نشسته روی آبی

به آن نیلوفرِ زیبای پیچان
به بازی های دوران دبستان

به اشکی که میان پلک و چَشم است
به بغضی که نشسته روی خشم است

به برفی که می آید روی بامم
به آهی که نشسته روی خوابم

سلام من به سقف و قاب و پرده
سلام من به خانه های هر ده

سلام من به تابستان و گرما
به آن سوزی که می آید ز سرما

سلام من به هرچه شمع خاموش
به آن کینه که می گردد فراموش

سلام من به تاریکی هر شب
دعای نیمه شب ها روی هر لب

سلام من به یک لبخند زیبا
گره هایی که با دستی شود وا

سلام من به عطر نان تازه
به نوبر میوۀ هر فصل تازه
*
سلام من به خورشید و ستاره
سلام من به قلبی پاره پاره
*
به دستی که نوازش پیشه کرده
به هر کس که نجابت پیشه کرده
*
سلام من به دریا و به ساحل
به بی تابی عاشق های بی دل
*
به رنگ سبز جنگل های انبوه
فراز قلّه ها و دامن کوه
*
سلام من به یک مرغ گرفتار
به آن دستی که زخمی گشته از کار
*
سلام من به تو ای مهربان دوست
ببین عشقم چه زیبا و چه نیکوست
*
سلام من به هر چیزی که خوب است
به خورشیدی.....
به خورشیدی که هنگام غروب است

Files:
10_salam_e_man
Date 1393-04-28 Filesize 3.6 MB Download 742

رادیو موسیقی

 

Go to top