آدرس کانال تلگرام دکلمه ها - لطفا روی آیکن تلگرام کلیک کنید
Mousighi@

آنقدر پر ز درد که فرهادی اش کم است...

شعر: سعید ذبیحی

صدا: آرمان حسنی

آنقدر پر ز درد که فرهادی اش کم است
 خود یک درام لایق اسکار میشود
نشنیده ای حکایت یک مرد و درد چیست
اینهم حکایتیست که غمبار می شود
یعنی که هیس مرد شکایت نمیکند
 هی ذره ذره درد تلنبار میشود
هی قطره قطره اشک درون ریز میکند
هی دانه دانه قرص که نشخوار میشود
با یک جرقه زیر ستونهای باورش
همچون پلاسکو بر سرش اوار میشود

 

حسهای مشترک وهمه خاطرات خوب
آتشنشان -ِ حبس در انبار میشود
هی مشت میزند که نجاتم بده مرا
هی میکَنند و دود پدیدار میشود
بعد از دو هفته کندن و صورت خراشتن
او مرده گشته مظهر ایثار میشود
تهرانِ غرق دود همان میشود که بود
جای پلاسکو صحنهء ازار میشود
تا بنگری به خاطرهء یک زمان که بود
با مالکی که سستی اش انکار میشود
هی قطره قطره اشک درون ریز میشود
هی ذره ذره درد تلنبار میشود

#پلاسکو

رادیو موسیقی

 


Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86

Warning: Creating default object from empty value in /home1/eykhoob/public_html/modules/mod_articles_popular_thumb/helper.php on line 86
Go to top